dansk nytlinksom
 
taiji
qigong
billeder

Hvad er Qigong

af Britta Koch

Qigong er en teknik der ved hjælp af tre faktorer: KONCENTRATION, ÅNDEDRÆT, BEVÆGELSE, stimulerer forskellige reaktioner i kroppen. Hver af disse faktorer har stor betydning for organismens funktioner.1. KONCENTRATION
hvis formål er at lade viljen (forestillingskraften) påvirke og styre processen i energien, hvilket f.eks anvendes i meditation og afspændingsteknikker og meget andet.

2. ÅNDEDRÆT
er en væsentlig faktor,der påvirkes kraftigt af stress, men som har store afstressende muligheder. Psykologisk set, danner åndedrættet en bro mellem vores bevidsthed og underbevidsthed. Bevidstheden kan påvirke vejrtrækningens frekvens og volume, hvorimod det er underbevidstheden der styrer den automatisk ved hjælp af det autonome (det ikke viljestyrede) nervesystem. Åndedrættet øger energikapaciteten.

 

3. BEVÆGELSE
muskeliltningen danner grundlaget for næsten hele den medicinske rehabilitation, er sygdoms forebyggende.

QIGONG er læren om kroppens energikredsløb, og om hvordan livs-energi (QI) cirkulerer i kroppens energibaner (meridianer).

QIGONG har som formål at fjerne energetiske forstyrrelser og genoprette den normale tilstand.

QI er en af hovedfaktorene, der retter udviklingen af menneskets bevidsthed i positiv retning. GONG betyder praktisk viden, om hvordan man udnytter den kosmiske energi (den største af alle energikilder.)

mere

 
optimized for 1024x768