Foredrag, kurser, demonstration, introduktion mm.
      Tai Chi chuan Danmark tilbyder løbende en række interesante foredrag omkring de praktiske og teoretiske aspekter af taiji quan, qi gong, meditation og de bagvedliggende idéer og principper.
     Afhængig af deltagernes baggrund og forudsætninger sammensætter vi et program, der giver en fundamental introduktion til taiji quan og qi gong som bevægelses- og kampsystem. Forløbene kan formes som en teoretiske forelæsninger eller med en større eller mindre grad af aktiv engagement fra deltagernes side.

  Afslappet bevægelse - Det aspekt af Tai qu quan øvelserne de fleste hurtigt bider mærke i er de langsomme, flydende bevægelser. Men hvad er årsagen til at det skal trænes så langsomt? I vesten er forskning indenfor området begyndt at anerkende flere af de fysiske og mentale mekanismer, der søges udviklet igennem træningen af taiji quan. Blandt andet relevansen af musklernes evne til, sympatisk, at akkumulere og udløse kraft og bindevævets fundamentale rolle i det menneskelige bevægapparat.

Tao (Dao) - Universets grundlæggende princip: En teoretisk/historisk indførsel i de korrelative, filososfiske/ideologiske principper, der ligger til grund for blandt andet Yin og Yang symbolet, Forandringernes bog (Yi Jing) samt udvikling af bevægelsessystemerne qi gong og taiji quan.

Tai ji quan (Tai Chi Chuan) - Hvad er det? Hvordan fungerer det? Hvor stammer det fra? Hvorfor skal det være så langsomt? Disse spørgsmål samt mange flere bliver besvaret på denne introduktion til den gamle bevægelsessystem.

Qi Gong og TCM (traditionel kinesisk medicin): En introduktion til principperne bag kineisisk medicin og disses korrelation til øvelserne med så positiv en indflydelse på krop og sindstilstand.

Meditation og det interne sanseapperat - En introduktion til fænomenet meditation. Hvad er det og hvilket formål har det. Hvordan påvirker det krop og sind? Hvordan aktiveres kroppens interne sanseapperat og hvorledes benyttes dette?